Inici     Manifest     Signar Manifest     Primers Signants     Reglament     FAQS

45è COMUNICAT   PROJECTES ESTRUCTURALS
 
DEFINEIXEN GRANS LÍNIES DE TREBALL UN COP INSTAURADA LA REPÚBLICA

 

Com fomanterem la participació en el marc d'un nou paradigma polític

 

 

 

 

 

Definició de l'estatus del català com a llengua oficial de la nova República

 

 

 

 

 

 

Caldrà consolidar i potenciar la cultura pròpia en tant que peça fondamental de la identitat nacional

 

 

 

 

 


Abast dels serveis bàsics i sobirania energètica, importants projectes estructurals
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte de Full de ruta a debat (www.mxi.cat) diu que els  projectes estructurants són els projectes que cal plantejar d’immediat i començar a executar-los, però que no podran assolir els seus objectius sense disposar de la República instaurada i en funcionament. Es consideren projectes estructurants els següents:

  1. Nou paradigma: En una societat global cal bastir un nou marc ideològic per fer front als reptes del període antropocè en el que hem entrat, on l’ésser humà disposa de coneixements i recursos per canviar la vida en el planeta, en positiu i en negatiu. La creació de nous Estats, més cohesionats culturalment i amb economies de proximitat pot ser la base d’aquest nou paradigma.
  2. Participació política: La democràcia representativa que coneixem ha de complementar-se amb mecanismes de democràcia directa i participativa que conformin el sistema de participació política en la República catalana. Cal posar les bases de la nova llei electoral i redefinir el paper dels partits polítics.
  3. Llengua: Definir el català com la llengua de la nova República és la condició necessària per assegurar la seva subsistència, però alhora cal definir l’estatus de les altres llengües parlades a Catalunya. Aquest projecte s’ha de centrat en crear i difondre l’argumentari que generi adhesions al projecte.
  4. Cultura: la cultura catalana és, com ho són les cultures pròpies en els altres països, una peça fonamental d’identitat nacional, a la vegada que contribueix a preservar la diversitat cultural d’aquest planeta. L’objectiu del projecte és impulsar les manifestacions culturals pròpies, dins i fora del país, amb l’objectiu de fer-les conèixer, guanyar suports i fer créixer el nombre de participants.
  5. Serveis bàsics: En una societat occidental com la nostra, cal seguir treballant per millorar i ampliar els serveis bàsics que oferirà en nou Estat a partir de les noves possibilitats econòmiques que tindrà. El projecte ha de definir les principals característiques d’aquests serveis bàsics (Salut, ensenyament, renda universal, energia, transports, comunicacions, infraestructures, ...)
  6. Sobirania energètica: Avui, Catalunya ja compta amb mitjans i competències per avançar cap a la sobirania energètica, un dels fonaments dels estats actuals. El projecte ha de definir les actuacions necessàries per disposar de la sobirania energètica al més aviat possible.

Els sis projectes tenen un element en comú: mostrar el país que volem construir des dels nostres trets identificadors -la llengua i la cultura-, des de les noves possibilitats econòmiques de les que disposarem amb l’administració exclusiva de la hisenda del país i a partir de la voluntat de construir una societat més justa, equitativa, democràtica i solidària. 

 

2 d’octubre de 2023  

© 2022 MXI - ES RESERVEN TOTS ELS DRETS

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.