Inici     Manifest     Signar Manifest     Primers Signants     Reglament     FAQS

44è COMUNICAT   PROJECTES ESSENCIALS
 
CONTENEN OBJECTIUS NECESSARIS PER PODER INSTAURAR LA REPÚBLICA

 

Refermar, desenvolupar i aprofundir en el concepte de Grup Objectivament Identificable

 

 

 

 

 

Mobilitzacions permanents per qüestions que generin sentiment de pertinença

 

 

 

 

 

 

 Potenciar les relacions amb estats objectivament interessats en una República Catalana

 

 

 

 

 


Cal treballar per la sobirania financera partint de les entitats ja existents
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte de Full de ruta a debat (www.mxi.cat) diu que els projectes essencials són els que, amb els dos projectes motor, cal tenir enllestits per poder dir que s’han assolit les condicions necessàries per poder instaurar la República en territori propi. Es consideren projectes essencials els següents:

 1. Marc Institucional i legal bàsic: Definició de les institucions republicanes i del marc legal bàsic de la nova República.
 2. GOI: Creació dels mecanismes d’identificació i estructuració de les persones que formen part del Grup Objectivament Identificable.
 3. Mobilitzacions massives: Organització de les grans mobilitzacions que ens tornin a fer visibles internacionalment i generin sensació de pertànyer a la majoria social.
 4. Mobilitzacions permanents: Identificació i organització de les mobilitzacions que generin sentiment de pertinença.
 5. Mobilitzacions especials: De resposta/denúncia a fets puntuals que representin una agressió als nostres drets individuals, col·lectius o nacionals.
 6. Institucions republicanes a l’exili: Estructurar les institucions polítiques de la República a l’exili i les estructures de participació/vinculació popular.
 7. Institucions autonòmiques: mantenir/augmentar el pes de l’independentisme per assegurar les majories necessàries per al traspàs ordenat de l’administració a les institucions republicanes.
 8. Estructures d’Estat: A partir del Llibre Blanc de la Transició nacional, acabar de definir les estructures d’Estat necessàries per a la instauració de la República catalana.
 9. Acció política a l’Estat espanyol: Executar les accions i establir els acords necessaris per debilitar el règim del 78, per crear una correlació de forces favorable.
 10. Relacions polítiques internacionals: Analitzar els Estats actuals objectivament interessats amb l’existència de la República catalana i establir-hi les relacions necessàries que portin al nostre reconeixement internacional.
 11. Projecció Exterior: Fer conèixer el nostre país, llengua, cultura, història, economia, etc.. a les societats dels altres països, especialment dels Estats objectivament interessats amb l’existència de la República catalana.
 12. Comunicació: Fer la radiografia de la situació actual i de les actuacions de tot tipus per acabar tenint un espai comunicatiu català que sigui majoritari i ben valorat per la ciutadania.
 13. Sobirania financera: A partir de les entitats existents, creació d’una xarxa de caixes cooperatives al servei de les persones, autònoms i petita empresa, d’una banca comercial per a les empreses, d’una banca pública catalana al servei del país i estudi de la implantació d’una moneda digital catalana...

25 de setembre de 2023 

© 2022 MXI - ES RESERVEN TOTS ELS DRETS

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.