Inici     Manifest     Signar Manifest     Primers Signants     Reglament     FAQS

43è COMUNICAT   PROJECTES MOTOR
 
PROJECTES IMPRESCINDIBLES PER PASSAR A LA FASE DE DESENLLAÇ

 

Els diversos projectes poden ser: Motors, essencials o estructurals

 

 

 

 

 

Impuls d'iniciatives legislatives (ILP), plataformes comercials de proximitat i grups d'Actuació Territorial, es consideren projectes motor

 

 

 

 

 

 

De les ILP en sorgirà la formulació precisa i la projecció del Grup Objectivament Identificable

 

 

 

 

 


Els grups d'Actuació Territorial són de gran importància estratègica
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esmena a la totalitat del projecte de Full de ruta que ha estat acceptada per la Comissió d’esmenes i que, per tant, ha passat a ser la nova base del debat obert sobre el Full de ruta de la 2a Conferència Nacional per l’Estat propi, introdueix una classificació de projectes que representa un pas endavant per clarificar quins són els projectes imprescindibles per passar a la fase de desenllaç i per establir la relació entre els diferents projectes, més enllà que pertanyin al mateix front o a diferents.

 

La millor manera de tenir una gradació dels projectes i de la seva importància dins el projecte global és, sens dubte, la classificació en projectes motor, essencials i estructurants. 

 

El projecte de Full de ruta diu que els projectes motor són els que dinamitzen i organitzen les persones a nivell territorial i permeten fer créixer el nombre de la gent organitzada i estructurada per interessos/capacitats/voluntats personals.

 

Dels 22 projectes previstos, només tres són considerats com a projectes motor:

 

  1. Impuls d’Iniciatives Legislatives Populars (ILP): Definir els eixos bàsics de les polítiques públiques del nou Estat en tots els camps essencials (ensenyament, salut, habitatge, territori, ....). Aquest projecte, impulsat des del Consell de la República però executat per la societat civil, té tres grans objectius: dibuixar el país que volem construir des de la República catalana, dinamitzar la feina de les organitzacions territorials i sectorials de les grans organitzacions socials i confeccionar una potent base de dades, amb tots els signants de les diferents ILP, que seran tramitades seguint el format previst pel Parlament de Catalunya però amb l’objectiu final que siguin debatudes i aprovades per les cambres representatives del Consell de la República. La formació del Grup Objectivament Identificable (GOI) i d’altres projectes que precisen d’una gran participació, depenen fonamentalment del treball en aquest projecte.
  2. Plataformes comercials de proximitat: Creació de dues plataformes comercials -B2C i B2B- de proximitat que acabin sent hegemòniques en el país, per competir amb les grans plataformes globals. La implantació d’aquests projectes ha de servir de motor de diferents projectes en el front econòmic, especialment del de la Sobirania financera.
  3. Grups d’actuació territorial (GAT): Identificació dels llocs estratègics pel país i estructuració dels grups de protecció i la logística necessària. Aquest projecte està qualificat de motor per la seva importància estratègica per passar a la fase de desenllaç i per la necessitat de tenir un funcionament autònom de la resta i no tant per la seva capacitat de generar el creixement quantitatiu d’altres projectes.          

18 de setembre de 2023  

© 2022 MXI - ES RESERVEN TOTS ELS DRETS

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.