Inici     Manifest     Signar Manifest     Primers Signants     Reglament     FAQS

42è COMUNICAT   ESMENA A LA TOTALITAT
 
TREBALLAREM AMB UN NOU FULL DE RUTA MÉS OPERATIU

 

Es manté el plantejament del document anterior però s'escurçan i reordenan els continguts

 

 

 

 

 

L'escenari polític actual pot accelerar la reordenació de forces

 

 

 

 

 

 

A continuació vindrà la creació de condicions necessàries i la fase de desenllaç

 

 

 

 

 


Per manca d'acord, l'escenari més plausible és la proclamació unilateral de la República Catalana
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després que l’1 de juliol s’obrís el període d’esmenes al Full de ruta objecte de debat d’aquesta 2a. Conferència i just abans de tancar el termini per presentar esmenes (31 d’agost), la Comissió d’esmenes ha rebut, entre d’altres, una esmena a la totalitat que ha considerat adequat admetre, per la qual cosa decauen les altres esmenes presentades i el nou document substitueix l’anterior. En conseqüència, s’ha de prorrogar el termini per presentar esmenes, per fer possible la presentació d’esmenes al nou text o, si algú ho considera necessari, per mantenir l’anterior redactat.

 

En la seva resolució, la Comissió d’esmenes diu que ha acceptat aquesta esmena perquè converteix el Full de ruta que fins ara s’havia debatut en un DOCUMENT MARC que el fa més operatiu, a partir del qual –aprofitant el plantejament i el redactat de molts dels punts del Full de ruta anterior –s’escurça i ordena el nou document i, alhora, l’actualitza sense haver de dependre del tipus de fil argumental que s’ha utilitzat fins ara. 

 

Per altra banda, l’escenari polític obert després de les eleccions espanyoles del 23-J ofereix unes noves possibilitats que, ben gestionades, poden accelerar el procés d’agrupació de forces i, per tant, situar-nos en el moment d’iniciar la fase de creació de les condicions necessàries que ens permeti, en un termini relativament breu, passar a la fase de desenllaç, seguint el relat que es desprèn del Full de ruta. En el tema de les fases d’aquesta segona etapa, el nou redactat manté el que ja proposava l’anterior Full de ruta, tot i que modifica alguns dels continguts de les fases.

 

El que fa el nou document, en relació a l’anterior, és modificar els escenaris que es poden obrir de forma immediata, amb la introducció d’un possible acord amb l’Estat espanyol per obrir un procés que ens porti a celebrar un referèndum d’autodeterminació en un termini més o menys curt, però de forma acordada amb l’Estat, cosa que simplificaria molt la feina a fer. Lògicament, l’escenari més plausible és el de la instauració de la República catalana de forma unilateral, que és el que ja es contemplava en el Full de ruta anterior com a eix vertebrador del projecte.

 

Potser l’aportació més important del nou document és la classificació dels 22 projectes que es proposen -alguns són diferents als previstos en el projecte anterior- en projectes motors, essencials i estructurants i en establir les relacions entre ells, de manera que fa més comprensible la feina que caldrà fer per part de cadascun dels tres grans actors del procés: societat civil, institucions republicanes a l’exili i partits polítics.

El nou document de proposta de Full de ruta es podrà veure en el web www.mxi.cat a partit del proper cap de setmana. 

 

12 de setembre de 2023 

© 2022 MXI - ES RESERVEN TOTS ELS DRETS

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.