Inici     Manifest     Signar Manifest     Primers Signants     Reglament     FAQS

31è COMUNICAT     ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT


EL PACTE DE LA SOCIETET CIVIL POT NORMALITZAR I REGULARITZAR LES RELACIONS ENTRE l'ANC I OMNIUM
 

 

També podrien integrar altres organitzacions sorgides de la societat civil els darrers anys

 

 

 

 

 

El braç exterior i el institucional requeriran estructures diferenciades 

 

 

 

 

 

A finals de juny es presentarà la Crida a participar a la 2a. Conferència


 

 

 

 

 

Queda molta feina per fer. Tothom és cridat a participar


 

 

 

 

 

 

 

El proper dia 1 de juliol entrarem en la fase definitiva de la 2a Conferència. La necessitat de clarificar el calendari i, sobretot, la conveniència de fer evident la complementarietat dels objectius i funcions de les dues Conferències que van coexistir durant uns mesos, la Conferència impulsada per l’ANC i aquesta, va fer que calgués modificar el calendari de la 2a Conferència Nacional per l’Estat propi.

De la Conferència promoguda per l’ANC en va sortir la proposta de crear un Pacte Nacional de la societat civil independentista. Aquest nou organisme pot assumir la funció de lideratge que van exercir la mateixa ANC i Òmnium durant la primera etapa del procés. Podria ser una bona solució per normalitzar i regularitzar les relacions entre aquestes dues grans organitzacions de la societat civil i per coordinar les propostes i accions amb les d’altres entitats i organitzacions sorgides els darrers anys com a resposta a necessitats o visions molt concretes que no sempre han trobat receptivitat en les dues grans entitats o que, simplement, no hi tenien cabuda per diversos motius.

Amb la lectura del projecte de Full de ruta de país (www.mxi.cat) es pot veure ràpidament que la plataforma que pugui aglutinar les accions que pertoquin a la societat civil no pot assumir totes les iniciatives i projectes imprescindibles per crear les condicions adequades que permetin encarar amb possibilitats d’èxit el nou embat amb l’Estat espanyol. Els altres dos braços del moviment independentista, l’institucional i l’exterior, responen a plantejaments i lògiques molt diferents a les del braç social i, per tant, requereixen estructures clarament diferenciades, si bé necessàriament coordinades entre sí. 

En el comunicat setmanal anterior parlàvem de la feina que s’està fent per poder posar en marxa la fase definitiva de la 2a Conferència. En aquest comunicat remarcarem les fites més importants i les dates previstes en el Reglament de Funcionament definitiu:

  • Entorn del 24 de juny (diada nacional dels Països Catalans): presentació de la Crida a participar en la fase final de la 2a Conferència, signada per persones significades del Moviment per la Independència.
  • 1 de juliol-31 d’agost: 2a fase del debat telemàtic del projecte de Full de ruta.
  • 24 d’agost-25 de setembre: procés electoral per escollir les persones integrants del Secretariat provisional que impulsarà l’estructuració de la feina per projectes.
  • 1 de setembre: publicació de la composició de la Mesa de l’Assemblea General.
  • 11 de setembre: límit per presentar propostes de resolució adreçades a la Mesa de l’Assemblea General.
  • 15 de setembre: publicació del text refós del Full de ruta i de les esmenes vives que seran debatudes i votades en l’Assemblea General.
  • 30 de setembre: celebració de l’Assemblea General de la 2a Conferència Nacional per l’Estat propi i constitució del Secretariat provisional
  • 8 d’octubre-15 de desembre: formació dels equips coordinadors dels diferents projectes i dels fronts d’acció.

Tenim molta feina per endavant. Tothom hi és cridat per col·laborar-hi. Inscriviu-vos a www.mxi.cat.

 

22 de maig de 2023

 

 

© 2022 MXI - ES RESERVEN TOTS ELS DRETS

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.